Cable Plugs & Panel Sockets

Sockets

Product

Weld Cable Socket

Control Cable Socket

Earth Cable Socket

CDM8/9/1081-106-03170-102-02581-106-031
CDI8/9/1081-106-03170-102-02581-106-031
800DA81-106-03170-102-02581-106-031
1200E81-106-03170-102-02581-106-031
1600E81-106-03170-102-02581-106-031
2000E81-106-03170-102-02581-106-031
2400E/2700E81-109-03970-102-02581-109-039

Plugs

Product

Weld Cable Plug

Control Cable Plug

C2/LG281-101-05171-101-031
DA1/2-A81-101-05171-101-031
DA3-A/ DA4/5 HI-LIFT81-101-14971-101-031
DA6 HI-LIFT81-101-16371-101-031
DA7-A81-101-05171-101-031
DA8-A81-101-05171-101-031

Earth Cable Plugs

Product

Earth Cable Plug

CD Twin Earth81-101-051
800DA Twin Earth81-101-051
1200E/1600E81-101-051
2000E/2400E81-101-149
2700E81-101-163